Vi beskæftiger os med alle former for
Blikkenslager-arbejde:
zink, kobber, tombak, aluminium og skifer.

Vi udfører mange former for blikkenslagerarbejde. Det gælder såvel reparation af tagrende, som udskiftning af skifertag.
Gennem årene har vi lavet mange forskellige opgaver indenfor blikkenslager-faget. Eksempler herpå er:

Opsætning af tagrender og nedløbsrør.

Beklædning af kviste.

Inddækning af stern og kupler.

Overstående kan udføres med forskellige materialer. Vi har erfaring indenfor zink, kobber, tombak og aluminium. Vi gennemgår sammen med kunden fordele og ulemper ved de forskellige materialer.
Foruden overstående udfører vi også skifertage. Her har vi stor erfaring i både Eternit- og Naturskifertage.
Vi har renoveret skifertage, hvor vi har været hovedentreprenør.