Vi udfører forsyningsledninger i jord. Det gælder såvel vandledninger, som fjernvarmeledninger.

Vi har evner og forståelsen for at udføre vandledninger i jord. Vandledninger giver drikkevand til forbrugerne, hvorfor arbejder med ledninger skal udføres med stor forsigtighed for at undgå forurening af vandet.

På samme måde skal fjernvarmeledninger udføres med stor grundighed. Til det har vi et hold medarbejdere, der har stor erfaring med både renoveringsopgave og ny udstykninger.
Til daglig arbejder vi som underentreprenør for et gravefirma for Din Forsyning i Esbjerg og Varde. Derudover arbejdes der for en række andre varmeværker i Syddanmark. Dertil haves såvel komplette firmabiler, traktorkran og en trailer til udlægning af pex-rør.
Vores medarbejdere har alle svejsecertifikater til de opgaver de udfører. Medarbejderne har ligeledes uddannelse og certifikater på montage af muffer og alarmsystemer. Medarbejdernes certifikater fornyes løbende, således at de til enhver tid er gyldige.

Vi arbejder både som underentreprenør for gravefirmaer, men vi udfører også opgaver som hovedentreprenører, hvor vi har det overordnede ansvar.